Kalendarz wydarzeń

12 czerwca 2019 godz. 11:00
  Wręczenie dyplomów absolwentom studiów lekarskich w języku angielskim
  Miejsce:

Łódź, Aula 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane