Kalendarz wydarzeń

11 września 2019 godz. 12:00
  uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci ppor. Bronisława Dudy
  Miejsce: Petrykozy 175, gm. Białaczów (powiat opoczyński)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane