Spis kart informacyjnych dot. wniosków o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer429
Data30 maja 2017
Znak sprawyIR-II.7840.149.2016.KB/MM
Rodzaj dokumentu

Wniosek o pozwolenie na budowę grupowej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  na działce numer ewidencyjny 16, obręb 3 Borowa II, gm. Koluszki w miejscowości Borowa i Gałków Mały (teren kolejowy zamknięty). • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane