Spis kart informacyjnych dot. wniosków o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer427
Data18 kwietnia 2017
Znak sprawyIR-I.746.35.2017
Rodzaj dokumentu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii 110kV Łowicz2 – Głowno” polegającego na budowie nowej linii 110kV relacji Łowicz2 – Głowno (z rozgałęzieniem linii do nowoprojektowanej stacji elektroenergetycznej Łyszkowice) wraz z rozbiórką istniejącej linii 110kV relacji Łowicz2 – Głowno”Numer428
Data20 kwietnia 2017
Znak sprawyIR-II.7840.108.2017.BH
Rodzaj dokumentu

Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krakowskiej w Radomsku, w pasie drogi krajowej nr 91 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane