Spis kart informacyjnych dot. wniosków o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer394
Data2 marca 2018
Znak sprawyIR-I.746.128.2017.RJ
Rodzaj dokumentu

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa, przebudowa, rozbiórka (modernizacja) stacji kolejowej Opoczno Południe w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane