Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu396
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na bud. stacji paliw i wolnostojącej restauracji na MOP II Krzyżanów Zachodni przy autostradzie A1 w km 258+500

Znak sprawyIA-II.7840.11.2016.MN
Data wydania/złożenia11 stycznia 2016
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Lotos Paliwa Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Elbląska 135
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury pok. 415 tel. 0-42 664-12-61
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane