Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu394
Zakres przedmiotowy wniosku

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa, przebudowa, rozbiórka (modernizacja) stacji kolejowej Opoczno Południe w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Znak sprawyIA-I.746.128.2017.RJ
Data wydania/złożenia28 lutego 2018
Miejsce wydania Łódź
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP PLK S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji436
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

pok. 361

tel. 0-42  664-11-58

Informacja czy decyzja jest ostatecznaNie ostateczna
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy185, 188, 195, 201, 202, 208, 239, 244, 264, 271, 272, 280, 282, 288, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 324, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 338, 339, 343, 344, 345, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 364, 388, 392


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane