Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu434
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pieczyska rejon ul. Podmiejskiej.

Znak sprawyIR-II.7840.270.2017.MM
Data wydania/złożenia22 grudnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Infrastruktury
pok. 410
tel. 0-42  664-12-20

Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcybrak


Numer wpisu435
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z linią elektroenergetyczną eNN do zasilania pompowni oraz odtworzeniem nawierzchni po robotach bud. w m. Jodłowiec, Sieniec w gm. Wieluń” – na dz. ewid. nr 26/2 obręb 6 Jodłowiec oraz dz. ewid. nr 1191 obręb 17 Sieniec.

Znak sprawyIR-II.7840.269.2017.JN
Data wydania/złożenia13 grudnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Gmina Wieluń;
98-300 Wieluń; Pl. Kazimierza Wielkiego 1
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury
pok. 411.
tel. 0-42  664-12-55

Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Numer wpisu437
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Lublinek – Zduńska Wola od km 7,140 do km 43,068 realizowaną pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola - Ostrów1) Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”

Znak sprawyIA-I.747.6.2017.RJ
Data wydania/złożenia12 grudnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
pok. 361


tel. 0-42 664-11-71
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • mapy z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • charakterystyka inwestycji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy203, 207, 212, 214, 230, 231, 232, 258, 259, 283, 291, 293, 297, 303, 306, 316, 318, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 385, 417, 419, 420, 424, 436


Numer wpisu436
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa, przebudowa, rozbiórka (modernizacja) stacji kolejowej Opoczno Południe w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Opoczno Płd. w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Znak sprawyIA-I.746.128.2017.RJ
Data wydania/złożenia11 grudnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP PLK S.A.>br> ul. Targowa 74 ,03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
pok. 361
tel. 0-42  664-11-71

Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • mapy z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • charakterystyka inwestycji
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy203, 207, 212, 214, 230, 231, 232, 258, 259, 283, 291, 293, 297, 303, 306, 316, 318, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 385, 417, 419, 420, 424


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane