Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu427
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii 110kV Łowicz2 – Głowno” polegającego na budowie nowej linii 110kV relacji Łowicz2 – Głowno (z rozgałęzieniem linii do nowoprojektowanej stacji elektroenergetycznej Łyszkowice) wraz z rozbiórką istniejącej linii 110kV relacji Łowicz2 – Głowno”

Znak sprawyIR-I.746.35.2017
Data wydania/złożenia18 kwietnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury
pok. 343
tel. 0-42  664-11-58

Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 •  załączniki graficzne z granicami terenu objętego wnioskiem


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane