Karta informacyjna dla decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu367
Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek, odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów wraz z infrastrukturą, realizowanej w ramach zadania: „ Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic.

Znak sprawyIA-II.7820.8.2015.PG
Data wydania/złożenia8 października 2015
Miejsce wydania Łódź
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Irysowej 2
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji382
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury pok. 415 tel. 0-42 664-12-61
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy4, 20, 27, 29, 57, 61, 66, 75, 76, 80, 86, 108, 110, 117, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 136, 138, 141, 143, 145, 154, 155, 156, 161, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 197, 200, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 230, 246, 248, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 269, 274, 275, 276, 285, 286, 287, 323


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane