Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Finansów i Budżetu
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 2020-07-23
2 Powiat Łódzki Wschodni 2020-07-23
3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 2020-07-16
4 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 2020-07-10
5 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2020-07-06
6 Gmina Biała Rawska 2020-05-05
7 Gmina Biała Rawska 2020-04-29
8 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi 2020-04-23
9 Gmina Lubochnia 2020-03-30
10 Gmina Lubochnia 2020-03-27
11 Gmina Opoczno 2020-02-24
12 Powiat Bełchatowski 2020-01-31
13 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 2020-01-24
14 Powiat Poddębicki 2020-01-21
15 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2020-01-17
16 Gmina Lubochnia 2020-01-17
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane