Pracownicy

 • Komórka: Biuro Administracji i Logistyki
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Jacek Adamczewski (+48) 42 664-16-15 Specjalista
Bogdan Baraniecki (+48) 42 664 16-16 Elektryk
Anna Bienias (+48) 42 664-16-40 Rzemieślnik Specjalista
Monika Blige (+48) 42 664-13-49 Starszy Inspektor
Mariusz Bratos (+48) 42 664-19-90 Zastępca Dyrektora
Mariusz Chałubek (+48) 42 664-20-33 Zastępca Kierownika
Paweł Ciszewski (+48) 42 664-19-80 Starszy Informatyk
Adam Dmowski (+48) 42 664-13-85 Starszy Informatyk
Emilia Dobrowolska (+48) 42 664-14-15 Rzemieślnik Specjalista
Dariusz Dróżdż (+48) 42 664-19-99 Rzemieślnik Specjalista
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane