Pracownicy

 • Komórka: Biuro Administracji i Logistyki
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Bożena Felczak (+48) 42 664-14-15 Rzemieślnik Specjalista
Domila Gaweł (+48) 42 664-13-61 Specjalista
Jakub Gawroński (+48) 42 664-21-14, 42 664-21-17 Archiwista
Agnieszka Głogowska (+48) 42 664-12-10 Dyrektor
Jan Graszka (+48) 42 664-16-71 Rzemieślnik Specjalista
Antoni Hodak (+48) 42 664-21-03 Archiwista
Mariusz Istek (+48) 42 664 11-37 Administrator Systemu
Katarzyna Izydorczyk (+48) 42 664-14-68 Starszy Inspektor Wojewódzki
Dorota Ewa Jabłońska (+48) 42 664-15-21 Inspektor Wojewódzki
Krzysztof Jęczkowski (+48) 42 664-12-30 Malarz
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane