Pracownicy

 • Komórka: Biuro Administracji i Logistyki
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Przemysław Marciniak (+48) 42 664-14-39 Starszy Inspektor Wojewódzki
Janina Maryniak (+48) 42 664-16-68 Rzemieślnik Specjalista
Agnieszka Mijas (+48) 42 664-11-30 Administrator
Grzegorz Nowak (+48) 42 664 15 68 Starszy Inspektor Wojewódzki
Katarzyna Ostalczyk (+48) 44 647-41-23 Archiwista
Tomasz Pacześ (+48) 42 664-21-14, 42 664-21-17 Archiwista
Patryk Patucha (+48) 42 664-15-93 Starszy Informatyk
Agnieszka Pawlak (+48) 42 664-16-10, 42 664-11-07 Starszy Inspektor Wojewódzki
Ewa Piątkowska (+48) 42 664-16-01 Starszy Inspektor Wojewódzki
Jolanta Piskorz (+48) 44 647-41-23 Archiwista
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane