Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7), w rejonie operacyjnym nr 10/19 2017-07-12
2 PIO-MED PIOTR PATAŁA 2017-07-05
3 Miasto Brzeziny 2017-07-04
4 Urząd Miejski w Wolborzu 2017-06-06
5 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-25
6 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o. 2017-05-22
7 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-11
8 Podmiot kontrolowany: Straż Miejska w Sieradzu. 2017-04-28
9 Straż Miejska w Konstantynowie Łódzkim. 2017-04-28
10 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2017-01-18
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane