Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Q-MED. Fiet, Szczukocki Sp. j., Justynów ul. Długa 10 lok. 1, 95-020 Andrespol 2020-06-08
2 Straż Miejska w Bełchatowie. 2020-02-27
3 Urząd Miasta Bełchatowa, jako właściciel Stadionu Miejskiego usytuowanego w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3. 2020-02-03
4 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2020-01-24
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane