Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 P.H.U. „BARO” Robert Pietrzak 2019-03-11
2 Straż Miejska w Tuszynie 2019-02-26
3 PIO-MED PIOTR PATAŁA 2019-01-31
4 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2, 91-202 Łódź 2019-01-31
5 JMM Mariusz Lewandowski 2019-01-15
6 Straż Miejska w Łodzi 2019-01-01
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane