Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim 2017-08-26
2 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach 2017-08-26
3 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim 2017-08-26
4 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2017-08-25
5 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7), w rejonie operacyjnym nr 10/19 2017-07-12
6 PIO-MED PIOTR PATAŁA 2017-07-05
7 Miasto Brzeziny 2017-07-04
8 Straż Miejska w Tuszynie 2017-06-27
9 Powiat Brzeziński 2017-06-26
10 Urząd Miejski w Wolborzu 2017-06-06
11 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-25
12 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o. 2017-05-22
13 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-11
14 Podmiot kontrolowany: Straż Miejska w Sieradzu. 2017-04-28
15 Straż Miejska w Konstantynowie Łódzkim. 2017-04-28
16 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2017-01-18
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane