Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Gmina Witonia 2018-07-12
2 Przedsiębiorca Dominik Jabłoński 2018-06-26
3 Przedsiębiorca WOJTMAR-FIRE Patryk Słupski 2018-06-26
4 Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Łódzki Wschodni 2018-06-05
5 Gmina Rogów 2018-05-24
6 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2018-04-17
7 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2018-04-06
8 Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim 2018-03-23
9 Urząd Gminy w Sokolnikach 2018-03-15
10 Straż Miejska w Wieluniu. 2018-02-26
11 P.H.U. "BARO" Robert Pietrzak 2018-01-24
12 Powiat Poddębicki 2018-01-04
13 Powiat Poddębicki 2018-01-04
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane