Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Falck Medycyna Sp. z o.o. (przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa) - FALCK MEDYCYNA REGION ŁÓDZKI (przy ul. Konopnickiej 39a, 95-200 Pabianice) 2017-09-27
2 Szef obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Zduńskowolski, 2017-09-26
3 Gmina Miasto Bełchatów właściciel stadionu usytuowanego przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie 2017-09-22
4 Urząd Gminy w Goszczanowie 2017-09-19
5 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim 2017-08-26
6 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach 2017-08-26
7 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim 2017-08-26
8 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2017-08-25
9 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7), w rejonie operacyjnym nr 10/19 2017-07-12
10 PIO-MED PIOTR PATAŁA 2017-07-05
11 Miasto Brzeziny 2017-07-04
12 Straż Miejska w Tuszynie 2017-06-27
13 Powiat Brzeziński 2017-06-26
14 Urząd Miejski w Wolborzu 2017-06-06
15 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-25
16 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o. 2017-05-22
17 Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o., jako dzierżawca nieruchomości 2017-05-11
18 Podmiot kontrolowany: Straż Miejska w Sieradzu. 2017-04-28
19 Straż Miejska w Konstantynowie Łódzkim. 2017-04-28
20 Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2017-01-18
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane