Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących świadczeń na rzecz obrony
Dodatkowe informacje:

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku kserokopie dokumentów potwierdzających zasadność odwołania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek odwołującego

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki - sekretariat
Telefon:

(+48) 42 664-14-35

Osoba prowadząca sprawę:

Emilia Wiosna

Tryb odwoławczy:

Skarga do NSA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) – Art. 202 ust. 3, Art. 203 ust. 4, Art. 210 ust. 3.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane