Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie odwołań w sprawach o uznanie żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Dodatkowe informacje:

Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Podanie może złożyć żołnierz lub poborowy, któremu doręczono kartę powołania oraz uprawniony członek rodziny.

Wymagane dokumenty:

Odwołanie

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział spraw obronnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:pok. A 214
Telefon:

tel.: (+48) 42 664-14-34, fax: (+48) 42 664-16-55

Osoba prowadząca sprawę:

Grażyna Król
e-mail: grazyna.krol@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Skarga do NSA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) Art. 127 ust. 4

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane