Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Dodatkowe informacje:

Wojewoda Łódzki podejmuje czynności wyjaśniające w zakresie ustalenia zasadności zarzutów zawartych w skardze.

Wymagane dokumenty:

Skarga

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:30 dni od złożenia wniosku zgodnie z KPA
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki
Telefon:

(+48) 42 664-20-25, 42 664-20-22

Osoba prowadząca sprawę:

Pani Marzena Wochna – Kierownik Oddziału
Pan Arkadiusz Makoski

Podstawa prawna:

Dział VIII ustawy z dnia 17 marca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane