Pracownicy

 • Komórka: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Krystyna Bugała-Nejman (+48) 42 664-12-06 Główny Specjalista
Dominik Cieślak (+48) 42 664-14-73 Starszy Specjalista
Malwina Cyrek (+48) 42 664-11-18 Inspektor Wojewódzki
Jolanta Dobrzelewska (+48) 42 664-13-77 Starszy Inspektor Wojewódzki
Dorota Drzewiecka (+48) 42 664-12-22 Specjalista
Małgorzata Frąszczak (+48) 42 664-13-13 Starszy Specjalista
Magdalena Gawrysiak (+48) 42 664-13-51 Kierownik
Bogumił Hejduk (+48) 42 664-12-20 Starszy Specjalista
Małgorzata Jankowska (+48) 42 664-13-15 Administrator
Kinga Kalina (+48) 42 664-11-18 Starszy Inspektor Wojewódzki
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane