Pracownicy

  • Komórka: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Krystyna Bugała-Nejman (+48) 42 664-12-06 Główny Specjalista
Malwina Cyrek (+48) 42 664-11-18 Inspektor Wojewódzki
Jolanta Dobrzelewska (+48) 42 664-13-77 Starszy Inspektor Wojewódzki
Dorota Drzewiecka (+48) 42 664-12-22 Specjalista
Małgorzata Frąszczak (+48) 42 664-13-13 Starszy Specjalista
Magdalena Gawrysiak (+48) 42 664-13-51 Kierownik
Bogumił Hejduk (+48) 42 664-14-85 Inspektor Wojewódzki
Hubert Janiszewski (+48) 42 664-14-98 Starszy Specjalista
Małgorzata Jankowska (+48) 42 664-13-15 Administrator
Kinga Kalina (+48) 42 664-11-18 Starszy Inspektor Wojewódzki
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane