Pracownicy

 • Komórka: Biuro Wojewody
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Robert Barabasz (+48) 42 664-14-66 Specjalista
Marcin Binasiak (+48) 42 664-20-19 Starszy Inspektor Wojewódzki
Ewa Bonusiak (+48) 42 664-20-38 Starszy Inspektor Wojewódzki
Wiktor Goncerz (+48) 42 664-10-13 Administrator
Ewa Grabowicz (+48) 42 616-15-00 Inspektor
Rafał Jaksa (+48) 42 664-20-39 Kierownik
Marta Jarzębowska (+48) 42 664-20-85 Starszy Specjalista
Anna Konarska (+48) 42 664-15-42 Starszy Inspektor Wojewódzki
Katarzyna Kowalczyk (+48) 42 664-15-55 Starszy Inspektor
Bartłomiej Krasnodębski (+48) 42 664 13 41 Ekspert
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane