Prawo

Do zakresu działań Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli należą w szczególności: sprawy z zakresu obsługi prawnej wojewody i urzędu, organizacja urzędu, prowadzenie spraw pracowniczych pracowników urzędu i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, sprawy skarg i kontroli.   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty...
więcej »

więcej »

więcej »
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane