ABC projektu

 

 

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi realizowany jest projekt "Elektroniczna administracja - zadowolony klient. Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi".

Umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu polegającego na budowie systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi podpisali sierpniu 2012 roku wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak.

Złożony przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczna administracja - zadowolony klient. Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi" został przez Zarząd Województwa Łódzkiego - Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - zakwalifikowany do realizacji uchwałą z 27 lipca 2012 roku. Wdrożenie projektu w życie kosztować ma ogółem ponad 3,5 mln zł. Wnioskowane przez ŁUW wsparcie ze środków unijnych wyniesie prawie 3 mln zł, poziom dofinansowania - 85 proc.

Budowa systemu e-administracji w ŁUW rozpoczęła się 1 października 2012 roku, natomiast rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu nastąpić ma 31 marca 2015 roku. Nowatorskie przedsięwzięcie pod nazwą "Elektroniczna administracja - zadowolony klient. Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi" polega na wdrożeniu zintegrowanego z platformą ePUAP systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Projekt jest częścią większego, spójnego projektu tworzonego dla administracji rządowej, obejmującego urzędy wojewódzkie oraz administrację zespoloną. Dla naszego regionu niezwykle ważne jest to, że projekt obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dziedziny, które przypisane są administracji rządowej na poziomie wojewódzkim. Dzięki temu z efektów wdrożenia projektu będą korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie łódzkim i klienci urzędu.

Realizacja przedsięwzięcia wymagało zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników. Potrzebna była także: instalacja komputerów i działania towarzyszące (takie, jak: przygotowanie dysków pod indywidualne potrzeby, podłączenie do sieci, dopisanie do domeny, migracja danych), instalacja nowego środowiska serwerowego wraz z migracją dotychczas używanych serwerów, jak również instalacja oprogramowania EZD pozyskanego przez ŁUW w Łodzi na podstawie Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz elektronicznej komunikacji pomiędzy organami administracji rządowej z 13 marca 2012 roku.

Celem EZD jest zastąpienie przetwarzania przez urzędy dokumentów papierowych przetwarzaniem dokumentów w postaci cyfrowej. Żeby to osiągnąć, potrzebne są odpowiednie urządzenia peryferyjne, zainstalowane w punktach przyjmowania-wysyłania dokumentów. Wpływające do urzędu dokumenty papierowe znakowane będą - za pomocą specjalnych drukarek - kodem kreskowym, wygenerowanym z systemu. Następnie dokument będzie poddawany digitalizacji. Do wydruków przygotowanych do wysyłki na zewnątrz dokumentów, stworzonych przez pracowników urzędu (drukowanie zwrotek, potwierdzeń nadania itp.), wykorzystywane będą drukarki monochromatyczne A4.

Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, dziękując marszałkowi i całemu Zarządowi Województwa Łódzkiego za dofinansowanie wdrażania systemu e-administracji w ŁUW, mówiła między innymi: - Pokładamy duże nadzieje w realizacji projektu, dzięki któremu nasz urząd będzie mógł sprawniej i bezpieczniej działać. Pani wojewoda podkreśliła też, że dobra informacja dostępna we właściwym czasie sprzyja podejmowaniu szybszych i prawidłowych decyzji - z korzyścią dla klientów. Zwróciła również uwagę, że wdrożenie EZD przyniesie oszczędności – między innymi dlatego, że zakupy papieru ograniczone zostaną do niezbędnego minimum.

- Zdajemy sobie sprawę, że system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją to tylko narzędzie, a do korzystania z niego trzeba będzie przekonać i odpowiednio przygotować urzędników. Mimo wszystko, z optymizmem patrzymy w przyszłość. Pieniądze przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego pozwolą Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu zrealizować już wcześniej podjęte działania na rzecz budowy systemu e-administracji - powiedziała wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane