Program 500+ w Łódzkiem – najnowsze dane

Program “Rodzina 500+” działa już od początku kwietnia. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiła w środę, 13 lipca 2016, raport z trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania flagowego projektu rządu Beaty Szydło. Poniżej przedstawiamy infografikę dotyczącą realizacji projektu w województwie łódzkim, a także link do ogólnopolskiego raportu MRPiPS na temat 500+.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane