Jednostki podporządkowane i nadzorowane

Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel.: (+48) 43 827-10-00
Pracownicy: znajdź pracownika

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej
Marian Kobielski
tel.: (+48) 43 827-10-00, 696-084-151

Państwowa Straż Rybacka działa na podstawie art. 22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn.zm.).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane