Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówWydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
infolinia: (+48) 42 664-17-00
e-mail: SO@lodz.uw.gov.pl

Oddział Spraw Obywatelskich
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Budynek E, pokoje: 15-18, 025, 025A

Dyrektor
Małgorzata Wójcik-Powłoka
tel.: (+48) 42 664-17-01

fax: (+48) 42 664-17-03Zastępca Dyrektora
Krystyna Godala
tel.: (+48) 42 664-17-02

Zastępca Dyrektora
Zbigniew Natkański
tel.: (+48) 42 664-17-90
 

 
 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań wojewody objętych działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
 • wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne,
 • sprawy wewnętrzne w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz obywatelstwa.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane