Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Instytut Pamięci Narodowej
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-89
fax: (+48) 42 664-10-49
e-mail: ZN@lodz.uw.gov.pl
 

Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Małgorzata Kazimierska

tel.:(+48) 42 664-12-89
 

Z-ca pełnomocnika Wojewody Łódzkiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Marek Cywoniuk

tel.:(+48) 42 664-10-45
 
Godziny pracy:
pn, śr-pt: 8.00-16.00; wt: 9.00-17.00

Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
 

 

KOMUNIKATY
 

Uprzejmie wyjaśniamy, że osoby, które złożyły oświadczenie lustracyjne po 13 września 2007 r. nie mają obowiązku jego powtórnego składania w przypadku kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takiej sytuacji funkcjonariusze publiczni składają do właściwego organu informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (20.56 KB).
 

***


Osoby kandydujące do objęcia lub wykonywania funkcji publicznych, którzy złożyli po 13 września 2007 r. oświadczenie lustracyjne, mają możliwość uzyskania informacji na temat daty złożenia tego dokumentu, organu, któremu przedłożono oświadczenie oraz funkcji, z racji której oświadczenie zostało złożone, w Biurze Lustracyjnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. O otrzymanie wymienionych informacji mogą Państwo wystąpić drogą mailową. W wystąpieniu do Biura Lustracyjnego IPN należy sformułować prośbę o udostępnienie wymienionych danych oraz podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL i wysłać je pod adresem mailowym: bl.lodz@ipn.gov.pl.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane