Komunikaty urzędowe

2 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia się strony postępowania, że 23 listopada 2018 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 221/18 udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ul. Irysowa 2 w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów, gm. Tuszyn w zakresie od km 334+800.00 do km 335+305.00.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane