Komunikaty urzędowe

3 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 od km 52+681 do km 52+732”, przewidzianego do realizacji na działce 1/1, obr. 19, m. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane