Komunikaty urzędowe

4 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 103/18 z 09.07.2018 r., zmienione postanowieniami Nr 139/18 z 22.08.2018 r., Nr 165/18 z 18.10.2018 r. oraz Nr 215/18 z 19.12.2018 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 28.02.2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane