Komunikaty urzędowe

8 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamia się strony postępowania, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 213/18 z dnia 08.11.2018 r. udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 702 i nr 703 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 702 od km 19+328,00 do km 19+670,00 i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 703 od km 51+234,00 do km 51+738,20, w gminie Piątek. W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1474), przekazane zostało do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane