Komunikaty urzędowe

1 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 25.01.2019 r. Wojewoda Łódzki postanowieniem Nr 11/19 podjął postępowanie w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Irysowej 2 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą gminną Nr 12032E w miejscowości Kiełmina, gm. Stryków.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane