Komunikaty urzędowe

4 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 12, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 Drzewica – Brzustowiec od km 56+438,00 do km 59+221, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 32/18 z 08.03.2018 r., zmienione postanowieniami Nr 58/18 z 24.04.2018 r., Nr 111/18 z 13.07.2018 r., Nr 153/18 z 25.09.2018 r., Nr 214/18 z 19.12.2018 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 30.03.2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane