Komunikaty urzędowe

6 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazownictwa w Łodzi, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”, przewidzianego do realizacji na działce o nr 1, obręb 17, m. Skierniewice, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane