Komunikaty urzędowe

6 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego -zawiadamia, że na wniosek Wodociągów i Kanalizacji – Zgierz Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach PKP w ramach zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Piątkowskiej w Zgierzu”, przewidzianego do realizacji na działce o nr 276, obręb 113, m. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane