Komunikaty urzędowe

7 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, zawiadamia, że na wniosek z 20.12.2018 r., uzupełniony 28.01.2019 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Łodzi przy ul. Irysowej 2, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 60/18 z 30 marca 2018 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 60, 92 z drogą wojewódzką nr 702 w Kutnie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane