Komunikaty urzędowe

11 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego – zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 – przejście przez Tomaszów Mazowiecki, etap II od km 50+091 do km 51+749 i od km 52+732 do km 55+086, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane