Komunikaty urzędowe

11 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA SA, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kabla SN-15 kV wraz z budową stacji transformatorowej kontenerowej dla zasilenia budynków handlowo-usługowych w Łodzi przy ul. Rzgowskiej”, przewidzianego do realizacji na działce o nr 261/8, obręb G-16, m. Łódź, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane