Komunikaty urzędowe

11 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego – zawiadamiam, że wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 45/19 z 06.03.2019 r. zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 228/18 z 30.11.2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i skrzyżowania na ul. Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza oraz budowie dróg gminnych wynikających ze zmiany przebiegu drogi krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 1+475,5 do km 2+151.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane