Komunikaty urzędowe

11 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 9ac pkt 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz art. 61 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, złożony 28.12.2018 r., uzupełniony w dniach 07.01.2019 r. i 28.02.2019 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory startowej /odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa /odbiorcza”, na działkach w obrębie B-45 w Łodzi.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane