Komunikaty urzędowe

12 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego- Wojewoda Łódzki w dniu 15 stycznia 2019 r. wydał decyzję nr 15/2019 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr AAB-I-A/22/2009 z dnia 19.01.2009 r., sprostowanej postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi nr DR-U-I.143.2011 z dnia 19.09.2011 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej KRAKÓW DEVELOPMENT II Sp. z o. o. pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, budynku portierni, ze zjazdami z ul. Słowackiego i Łukasińskiego, wewnętrznym układem drogowym i pieszojezdnym na działkach o nr ewid. 19, 45/5, 44/8 w obrębie G-14, przy ul. Łukasińskiego 4 w Łodzi.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane