Komunikaty urzędowe

14 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. z 5 marca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z towarzyszącym światłowodem zasilającej podstację trakcyjną Złotniki Kutnowskie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w gminie miejskiej Kutno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, o następujących nr ewid.:
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane