Komunikaty urzędowe

14 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 726 w m. Liciążna, pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E, od km 23+391 do km 24+236”, inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim,w powiecie tomaszowskim w gm. Inowłódz w obrębie Liciążna, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 23/19 z 01.03.2019 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 14.04.2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane