Komunikaty urzędowe

8 sierpnia 2019
Wojewoda Łódzki ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na rok 2020

Konsultacje społeczne

Wojewoda Łódzki ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej na rok 2020

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do tego dokumentu na adres: elzbieta.chudy@lodz.uw.gov.pl lub PS@lodz.uw.gov.pl do dnia 6 września 2019 r.

Prosimy o przesyłanie zmian w formie tabeli.

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane