Komunikaty urzędowe

13 sierpnia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że wszczęte zostało, na wniosek złożony 4.07.2019 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, postępowanie w sprawie wygaszenia – w części – decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 83/2018 z dnia 14 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku od km 1+400,00 do km 7+500,00, sprostowanej postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 70/18 z dnia 21 maja 2018 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane