Komunikaty urzędowe

5 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 16 maja 2019 r., uzupełniony 19 czerwca 2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej Nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ulicy Ogrodowej, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 4 Kpa w związku z art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.), z powodu konieczności zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane