Komunikaty urzędowe

6 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii kablowej eSN 15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN 15 kV, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1/28, obr. P-28, M. Łódź, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane