Komunikaty urzędowe

9 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że 29 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja Nr 45/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, wojskowym, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kontenerowej strzelnicy wraz z infrastrukturą na terenie K-1001”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 421/1, obręb 6, M. Skierniewice, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane