Komunikaty urzędowe

9 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z 27 sierpnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia od miejscowości Kurowice do Rokiciny-Kolonia, woj. łódzkie”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 156/2 i 156/16, obręb Kolonia Rokiciny, gmina Rokiciny, powiat tomaszowski.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane