Zamówienia publiczne

Tytuł:Dostawa dwóch licencji oprogramowania do wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych GIS
Numer sprawy:KPB-V.273.45.2018.
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2018-11-28
Termin składania ofert:2018-12-06 godz. 10:00
Treść:

Termin otwarcia ofert – 06.12.2018 r. godz. 11.00

Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane