Zamówienia publiczne

Tytuł:Przebudowę pomieszczeń biurowych na I, II, III piętrze w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Ł.U.W. w Łodzi w ramach projektu FAMI „ Łódzkie bez barier dla cudzoziemców
Numer sprawy:KPB-V.273.37.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-01-02
Termin składania ofert:2019-02-19 godz. 10:00
Pliki:
Wynik postępowania:
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, bud. „C”, parter., pok. 10.
 • Termin otwarcia ofert – 19 luty 2019 r. godz. 11.00.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane