Zamówienia publiczne

Tytuł:“Modernizacja sieci logicznej i elektrycznej oraz klimatyzacji w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu w ramach projektu FAMI „Łódzkie bliżej cudzoziemca” nr 6/7-2017/OG-FAMI realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Tryb:Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-28
Termin składania ofert:2019-03-29 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane