Zamówienia publiczne

Tytuł:Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych
Numer sprawy:KPB-V.273.3.2019
Tryb:Przetargi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-26
Termin składania ofert:2019-04-05 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane