Zamówienia publiczne

Tytuł:Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-02
Termin składania ofert:2019-07-12 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane