Zamówienia publiczne

Tytuł:Zakup i dostawę specjalistycznego pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi
Numer sprawy:KPB-V.273.18.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-09
Termin składania ofert:2019-08-12 godz. 12:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane