Zamówienia publiczne

Tytuł:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu dostawczego – brygadówki wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://lodzkiuw.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego
Numer sprawy:KPB V.273.41 .201
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-31
Termin składania ofert:2019-12-03 godz. 10:00
Treść:
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane